18 Eylül 2021 Cumartesi

ELEKTRİK KAÇAK KULLANIM ve SAYAÇ OKUMA BEDELİ ÜCRETLERİNİN İADESİ DİLEKÇESİ


Üyelerimizin Faturalarını Dikkatlice İncelendiğinde, Kullanmış oldukları elektrik bedeli dışında;

a) Kayıp, Kaçak Kullanım bedeli
b) Dağıtım Bedeli
c) Perakende satış hizmet bedeli,
d) Personel Sayaç Okuma Bedeli
e) İletişim Sistemleri bedeli
f) TRT FONU
g) Enerji Fonu
h) Belediye Fonu ( Bazı Elektrik Firmalarında Bu Fon Bulunmuyor ) ve KDV Olmak üzere toplam 9 adet ek kalemde para tahsil edildiği görülmektedir. İlk beş sırada belirttiğimiz kalemlerle vatandaştan her Elektrik faturalarından ortalama %30 civarında fazla para tahsil ediliyor.

Elektrik şirketlerince talep ve tahsil edilen bu kalemlerin haksızlığı ortadadır. Zira kayıp kaçak kullanım bedelinin haksızlığı zaten aşikârdır. Niye başkasının kaçak olarak kullandığı elektrik'in faturasını namuslu vatandaş ödesin? Şirketlerin teknik altyapı eksiklikleri v.s. Gibi nedenlerle kayıp olarak sarf edilen elektrik'in bedeli niye dürüst vatandaşa ödettirilsin? Bu hakkaniyete tamamen aykırıdır. Ayrıca bu haksız bedeller bu şekilde namuslu vatandaştan tahsil edilmeye devam ederse, elektrik şirketleri, bu kayıp ve kaçak elektrik'i önlemek için hiçbir müdahalede bulunmayacaklardır. Kayıp ve kaçak oranı da gün geçtikçe artarak devam edecektir. Eğer bu haksız tahsilât iptal edilirse bu durumda elektrik şirketleri, bu kayıp ve kaçak'ı önlemek, en asgariye indirmek için, birçok bilimsel, teknik çalışmalar ve yatırımlar yapmak zorunda kalacaklardır. Bu şekilde de kayıp ve kaçak oranı çok azalacak, hatta kayda değer bile kalmayacaktır.

Elektrik faturalarında haksız kazanç olarak adlandırılan ve gereksiz yere alınan Elektrik Kaçak Kullanım, Dağıtım ve Sayaç Okuma Bedeli ücretleri tahsilâtından kurtulmak isteyenlerin yapması gereken tek şey bir dilekçeyle ile önce Elektrik Dağıtım Şirketine talebin reddedilmesi veya 15 gün içinde cevap verilmemesi halinde Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlıkları'na bir dilekçeyle başvurmaları gerekiyor.


HAKKINIZ ARAMAK İÇİN TÜKETİCİNİN İZLEMESİ GEREKEN 3 AŞAMALI BİR YOL BULUNMAKTADIR. BUNLAR:

A. Bankadan Kredi Kullandırım Fişi, Elektrik dağıtım şirketinden kesinti listesi Talep Edilmesi;

Birçok tüketicimizin elinde Tüketici ve Konut Kredilerinden Alınan Dosya Masrafları, Hesap İşletim Ücreti, Kredi Kartı Yıllık Üyelik Ücretini, Elektrik Kaçak Kullanım, Dağıtım ve Sayaç Okuma Bedeli ücretlerine ait  sözleşme ve ödeme dekontlarının bulunmaması, Yargıtay kararı doğrultusunda ne kadar dosya masrafını talep edebileceği net olarak bilemedikleri için bankaya veya elektrik dağıtım şirketine dilekçe ile başvurarak masrafları gösterir kullandırım fişinin ve hesap ektresinin bir örneğinin istenmesi gerekmektedir.

B. Tüketici Hakem Heyeti Aşaması
 
Bankanızdan veya elektrik dağıtım şirketinden aldığınız ya da gelen belgelere göre sizden kesilen miktar 2016 itibari ile 2320 TL'nin altında ise ikamet ettiğiniz yerde bulunan hakem heyetine dilekçe ile başvurunuz. 2320 TL'nin altındaki miktarlar için öncelikle Tüketici Hakları hakem Heyetine başvurmak zorunludur. Hakem heyetleri ilçelerde kaymakamlıklarda bulunmaktadır.

İlimizde Tüketici Hakem Heyeti Dilekçenin E-Devlet üzerinden başvurularak ilgili kısımların doldurulduktan sonra buradan alınan çıktı ile başvuru yapılmasını istemektedir. Bu konuyu haberin altında ayrıntılı bir şekilde açıklamış bulunmaktayız.

C. Tüketici Mahkemesi Aşaması

Yukarıdaki şekilde kesilen bedel miktarı 2320 -TL'nin üzerinde ise doğrudan Tüketici Mahkemesine (Tüketici Mahkemesi olmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesinde) dilekçe ile başvurmalısınız.

Davayı kendiniz bizzat açabileceğiniz gibi avukatınız aracılığıyla da açabilirsiniz. Ancak bir avukata danışmanızda her zaman için fayda vardır. Davanın yanlış açılması veya ispatlanamaması halinde karşı tarafa avukatlık ücreti ödemek durumunda kalabilirsiniz.

Bu konuda sendikamız avukatları size her türlü hukuki desteği vereceklerdir. Bu konuda üyelerimiz sadece vekalat ve dosya masrafı ödeyecekler avukat ücreti ödemeyeceklerdir.

Kesintilerin Geri Alınması İçin Ne Yapılmalıdır?

Tüketici ve Konut Kredilerinden Alınan Dosya Masrafları, Hesap İşletim Ücreti, Kredi Kartı Yıllık Üyelik Ücretini, Elektrik Kaçak Kullanım, Dağıtım ve Sayaç Okuma Bedeli ücretleri için şirketlerinin haksız yere tahsil ettiği bedellerin geri alınabilmesi için iki yol bulunmaktadır. 

Bu yollara başvurmadan önce başvuru tarihi öncesi son 10 yıl içerisinde kesintilerin neler olduğu tespit edilmeli, dekont, döküm v.s gibi evraklar hazır olmalıdır. Bu evraklar yok ise şirketler tarafından kesilen bedellerin tutarı ve ne için kesildiği bilinmelidir. Aksi halde bilinmeyen bir bedel ve kesinti hakkında dava açılacaktır.
TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETLERİ İLE TÜKETİCİ MAHKEMELERİNE NASIL BAŞVURULUR?

Tüketicilerin 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'dan kaynaklanan uyuşmazlıklarının çözüm yerleri; tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya tüketicinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri dir.

Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri illerde Ticaret İl Müdürlüğü, ilçelerde Kaymakamlık bünyesinde oluşturulmuştur

Tüketici Mahkemeleri ise Ankara, İstanbul, İzmir Adana, Antalya, Bursa, Samsun, Konya, Mersin ve Kayseri illerinde kurulmuştur. Bu iller dışındaki il ve ilçelerde başvurular Tüketici Mahkemesi sıfatı ile Asliye Hukuk Mahkemesi'ne yapılmalıdır. Bu mahkemelerde açılacak davalar her türlü resim ve harçtan muaftır.

2016 yılı için değeri 2320-TL'nin altında bulunan uyuşmazlıklarda Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurulması zorunludur. Bu heyetin vereceği karar tarafları bağlar. Taraflar bu karara karşı 15 gün içinde Tüketici Mahkemesine itiraz edebilirler.

2016 yılı için değeri 2320-TL. ve üzerindeki uyuşmazlıklarda ise Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurulabileceği gibi doğrudan Tüketici Mahkemesine de başvurulabilir. Bu değer ve üzerindeki uyuşmazlıklar için Hakem Heyetinin vereceği karar bağlayıcı olmayıp delil niteliği taşıdığından, taraflarca benimsenmemesi halinde yine Tüketici Mahkemesine başvurulması gerekecektir.

Tüketici Hakem Heyetine Nasıl Başvuruda Bulunulur?

Bunun için http://www.tuketici.gov.tr adresindeSol tarafta bulunan "BİLİNÇLİ TÜKETİCİ" butonu tıklanarak açılan "NASIL BAŞVURULUR?" ekranında sol tarafta bulunan "TÜKETİCİ ŞİKÂYETLERİ başlığı altındaki menüden "Şikâyet Et" butonu tıklanarak E-Devlet şifresi ile girilerek şikayet le ilgili tablo doldurularak yazıcıdan alınacak çıktı ile Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı'na başvurulur E-Devlet üzerinden çıktı alınarak elde edilen dilekçeye bankadan alınan ekstre vs belgelerde eklenecektir.

Tüketici Şikayetinde Bulunabilmek için;

1- Postaneden E-Devlet şifresi alınması,
2- www.tuketici.gov.tr adresinden "Bilinçli Tüketici" başlıgı altında "Şikayet Et" linkinin tıklanması,
3- E-Devlet şifresiyle sisteme giriş yapılması,
4- Açılacak sayfada soruların cevaplanması, özellikle "Şikayet Edilen Bilgiler"in dikkatli girilmesi,
5- Oluşacak şikayet formunun çıktısının alınarak imzalanması,
6- Ekli belgelerle birlikte 2nüsha halinde plastik telli dosya içerisinde Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerine elden teslim edilmesi gerekmektedir.

Tüketici Hakem Heyetleri 2016 Yılı Parasal Sınırları' haberine ait belgeyi indirmek için tıklayınız

 Elektrik Dağıtım Şirketine Başvuru Dilekçesi için Tıklayınız

Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlıkları'na İtiraz Dilekçesi için Tıklayınız

Devrek İlçesi Tüketici Hakem Heyeti Kararı için tıklayınız.

İskenderun İlçesi Tüketici Hakem Heyeti Kararı için tıklayınız.

Kahramanmaraş Tüketici Hakem Heyeti Kararı için tıklayınız.